RPH

RANCANGAN PENDIDIKAN HARIAN 
PENDIDIKAN PRASEKOLAH


MINGGU:  37             
TARIKH : 16 Ogos 2012        
TEMA : Buah-buahan      
HARI : Selasa

MASA &TUNJANG
STANDARD PEMBELAJARAN / OBJEKTIF / AKTIVITI
KESEPADUAN / BAHAN
IMPAK / CATATAN
7.20pagi  –
8.00 pagi
RUTIN & PERBUALAN PAGI

8.00 pagi –
9.00 pagi
AKTIVITI LUAR &
PERKEMBANGAN FIZIKAL & KESIHATAN
(Modul Bertema)

SP :
(PFK 2.3.8) Menggolek objek ke sasaran.

Objektif :
Murid-murid boleh menggolek objek ke sasaran.

Aktiviti :
- bermain permainan bowling buah kelapa (alatan:buah kelapa, botol mineral berisi pasir.)


Kesepaduan :
KTI - Kreativiti

Bahan:
Padang


9.00 pagi –
9.30 pagi
PENDIDIKAN ISLAM


Pihak sekolah menetapkan Tunjang Pendidikan Islam akan diajar oleh Ustaz/Ustazah yang bertauliah dalam bidang keagamaan.

9.30 pagi –
10.00 pagi
BAHASA MALAYSIA

SP :
(BM 3.3.1) Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan
(BM 3.3.2) Membunyikan huruf vokal 

Objektif :
- Murid-murid boleh mengecam huruf vokal dalam perkataan.
- Murid-murid boleh membunyikan huruf vokal.

Aktiviti :
- Murid tulis huruf vokal.
- Murid bunyi huruf vokal.
- Contoh :  a, e, i, o, u


Kesepaduan :
ST - Matematik
KE – Kreativiti dan Estetika

Bahan :
Lembaran kerja
Kad huruf vokal


10.00 pagi –
10.30 pagi

REHAT & PENGURUSAN DIRI

10.30 pagi –
11.00 pagi
BAHASA MALAYSIA
(Modul Bertema)

SP :
(BM 3.3.1) Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan
(BM 3.3.2) Membunyikan huruf vokal 

Objektif :
Murid-murid boleh mengecam huruf vokal dalam perkataan.
Murid-murid boleh membunyikan huruf vokal.

Aktiviti :
- Murid tulis huruf vokal.
- Murid bunyi huruf vokal.
- Contoh :  a, e, i, o, u


Kesepaduan :
ST - Matematik
KE – Kreativiti dan Estetika

Bahan :
Lembaran kerja
Kad huruf vokal


11.00 pagi –
11.20 pagi
PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA – KREATIVITI
(Modul Bertema)

SP :
(KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.

Objektif :
Murid-murid boleh melukis dan warna menggunakan krayon.

Aktiviti :
- Murid melukis sebakul buah-buahan dan warna menggunakan krayon.


Kesepaduan :
PSE - Perkembangan Sosioemosi

Bahan :
Lembaran kerja
Warna krayon


11.20 pagi –
11.30 pagi
REFLEKSI

Murid :
Menceritakan pengalaman pembelajaran hari ini.
Menyatakan hasil kerja yang telah dilakukan.

Guru :
- Pesanan kepada murid, datang ke sekolah mesti senyum, beri salam sebelum masuk dan bersalam.
- Guru membuat penilaian kendiri (semak isi pelajaran dan bahan pengajaran). MINGGU:  37             
TARIKH : 18 Ogos 2012        
TEMA : Buah-buahan      
HARI : Khamis


MASA &
TUNJANG
STANDARD PEMBELAJARAN / OBJEKTIF / AKTIVITI
KESEPADUAN /
BAHAN
IMPAK / CATATAN

7.20pagi 
8.00 pagi
RUTIN & PERBUALAN PAGI


8.00 pagi –
9.00 pagi
AKTIVITI LUAR &
PERKEMBANGAN FIZIKAL & KESIHATAN
(Modul Bertema)

SP :
(PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.

Objektif :
Murid-murid boleh kenal jenis makanan.

Aktiviti :
- Piramid makanan
-Kad makanan yang tidak berkhasiat dan berkhasiat- mewarna makanan berkhasiat.


Kesepaduan :
KTI - Kreativiti

Bahan:
Piramid makanan9.00 pagi –
9.30 pagi
PENDIDIKAN ISLAM


 Pihak sekolah menetapkan Tunjang Pendidikan Islam akan diajar oleh Ustaz/Ustazah yang bertauliah dalam bidang keagamaan.

9.30 pagi –
10.00 pagi
BAHASA MALAYSIA

SP :
(BM4.1.4) 
Menulis huruf mengikut cara yang betul.

(BM 4.2.2)
Menulis rangkai kata dan ayat yang bermakna.

Objektif :
- Murid boleh menulis huruf.
- Murid boleh menulis rangkai kata.

Aktiviti :
- Murid menulis huruf mengikut cara yang betul.
- Murid menyalin semula perkataan menjadi rangkai kata dan ayat yang bermakna.


Kesepaduan :
ST-Matematik
ST – Sains Teknologi

Bahan :
Lembaran kerja
Carta gambar buah-buahan10.00 pagi –
10.30 pagi

REHAT & PENGURUSAN DIRI

10.30 pagi –
11.00 pagi
BAHASA MALAYSIA
(Modul Bertema)

SP :
(BM4.1.4) 
Menulis huruf mengikut cara yang betul.

(BM 4.2.2) 
Menulis rangkai kata dan ayat yang bermakna.

Objektif :
- Murid boleh menulis huruf.
- Murid boleh menulis rangkai kata.

Aktiviti :
- Murid menulis huruf mengikut cara yang betul.
- Murid menyalin semula perkataan menjadi rangkai kata dan ayat yang bermakna.


Kesepaduan :
ST-Matematik
ST – Sains Teknologi

Bahan :
Lembaran kerja
Carta gambar buah-buahan11.00 pagi –
11.20 pagi
KEMANUSIAAN
(Modul Bertema)

SP :
(KM 5.1.3) Menyatakan faedah berkawan.

Objektif :
Murid-murid boleh menyatakan semangat berjiran.

Aktiviti :
- Guru terangkan semangat berjiran, e.g bertukar-tukar juadah, menghantar buah-buahan, makanan ke rumah jiran.


Kesepaduan :
PSE - Perkembangan Sosioemosi

Bahan :
Kad gambar


11.20 pagi –
11.30 pagi
REFLEKSI

Murid : 
- Menceritakan pengalaman pembelajaran hari ini.
- Menyatakan hasil kerja yang telah dilakukan.

Guru :
- Pesanan kepada murid, datang ke sekolah mesti senyum, beri salam sebelum masuk dan bersalam.
- Guru membuat penilaian kendiri (semak isi pelajaran dan bahan pengajaran). 

1 ulasan: